Ha-ba-cúc 3:14

Ha-ba-cúc 3:14 VIE2010

Ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó; Chúng kéo đến như giông bão để làm tôi tan tác, Chúng hả hê khi ăn nuốt kẻ khốn cùng trong nơi ẩn trốn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share