Ha-ba-cúc 3:10

Ha-ba-cúc 3:10 VIE2010

Các núi thấy Ngài đều sợ hãi; Các dòng nước chảy xiết Cứ cuồn cuộn chảy, Vực sâu gào thét và giơ tay lên cao.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share