Ha-ba-cúc 2:16

Ha-ba-cúc 2:16 VIE2010

Ngươi sẽ no đầy sự sỉ nhục thay vì vinh quang. Chính ngươi hãy uống đi và để lộ sự chưa chịu cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay phải Sẽ đến phiên trao cho ngươi, Và sự sỉ nhục sẽ thay thế vinh quang ngươi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share