Ga-la-ti 4:27

Ga-la-ti 4:27 VIE2010

Vì có lời chép: “Hỡi người nữ hiếm muộn, không sinh con, hãy vui lên! Hỡi người nữ chưa từng chịu đau đớn vì sinh nở, hãy cất tiếng reo mừng! Vì con của người vợ bị ruồng bỏ đông hơn con của người nữ có chồng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share