Xuất Ai Cập 3:7

Xuất Ai Cập 3:7 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Ta đã thấy rõ nỗi khốn khổ của dân Ta tại Ai Cập và đã nghe thấu tiếng họ kêu than vì các đốc công. Phải, Ta biết được nỗi đau đớn của họ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share