Ê-xơ-tê 2:5

Ê-xơ-tê 2:5 VIE2010

Tại kinh đô Su-sơ có một người Do Thái tên là Mạc-đô-chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích, người Bên-gia-min.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share