Ê-xơ-tê 2:20

Ê-xơ-tê 2:20 VIE2010

Ê-xơ-tê làm đúng như Mạc-đô-chê đã dặn, không cho ai biết dân tộc và họ hàng của mình, vì Ê-xơ-tê vâng lời Mạc-đô-chê như lúc cô được nuôi dưỡng trong nhà ông.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share