Ê-xơ-tê 2:12

Ê-xơ-tê 2:12 VIE2010

Mỗi thiếu nữ theo quy định phải trau dồi sắc đẹp trong mười hai tháng: sáu tháng dùng dầu mộc dược, sáu tháng dùng thuốc thơm cùng những hương liệu mà các phụ nữ dùng để thanh tẩy. Sau thời gian ấy, mỗi thiếu nữ theo phiên thứ mà đến với vua A-suê-ru.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share