A-mốt 8:1

A-mốt 8:1 VIE2010

Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy: Một giỏ trái cây mùa hạ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share