II Ti-mô-thê 4:22

II Ti-mô-thê 4:22 VIE2010

Cầu xin Chúa ở với tâm linh con! Cầu xin ân điển ở với anh em!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share