II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 VIE2010

Chúng tôi cũng tự hào về anh em trong các Hội Thánh của Đức Chúa Trời, về sự kiên nhẫn và đức tin anh em trong tất cả những bắt bớ và hoạn nạn mà anh em đang chịu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share