II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:3 VIE2010

Thưa anh em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em; và điều nầy rất đúng, vì đức tin anh em tăng trưởng rất nhiều, và tình yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau càng ngày càng gia tăng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share