YouVersion Logo
Search Icon

II Cô-rinh-tô Lời giới thiệu

Lời giới thiệu
Thư Thứ Nhì của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Cô-rinh-tô được viết trong giai đoạn khó khăn về mối quan hệ của ông với Hội Thánh tại đó. Một vài người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đã chống đối Phao-lô, nhưng Phao-lô bày tỏ lòng mong muốn giải hòa và ông rất vui khi thấy điều này được thực hiện.
Trong phần đầu của bức thư, Phao-lô đề cập đến mối quan hệ của ông với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, giải thích lý do ông đã trả lời một cách nghiêm khắc đối với sự nhục mạ và chống đối ông trong Hội Thánh, nhưng ông cũng bày tỏ sự vui mừng vì thái độ nghiêm khắc đó đem đến sự ăn năn và hòa giải. Sau đó Phao-lô kêu gọi sự quyên góp trong Hội Thánh Cô-rinh-tô để giúp đỡ cho các tín hữu đang gặp khó khăn tại Giu-đê. Trong những chương cuối Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ của mình vì có một vài người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô tự nâng mình lên như là những sứ đồ chân chính, trong khi đó họ lại kết án Phao-lô là sứ đồ giả.
Bố cục
Giới thiệu (1:1-11)
Phao-lô và Hội Thánh tại Cô-rinh-tô (1:12 – 7:16)
Sự quyên góp giúp tín hữu tại Giu-đê (8:1 – 9:15)
Phao-lô bênh vực chức vụ sứ đồ của mình (10:1 – 12:21)
Kết luận (13:1-13)

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy