II Cô-rinh-tô 7:13

II Cô-rinh-tô 7:13 VIE2010

Đó là điều an ủi chúng tôi. Ngoài niềm an ủi đó, chúng tôi còn được vui mừng hơn nữa bởi niềm vui của Tít, vì tất cả anh em đã làm cho tâm trí anh ấy được thanh thản.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share