I Các Vua 17:19

I Các Vua 17:19 VIE2010

Ê-li nói với bà: “Hãy giao con bà cho tôi.” Ông bồng đứa trẻ từ tay mẹ nó, đem lên phòng cao chỗ ông ở, và để nó nằm trên giường mình.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share