Mateo 1
NTLK52

Mateo 1

1
1Mukanda wa kifuko kia Yesu Kidisitu, mwan’a Dafidi mwan’a Abalahama. 2Abalahama batandjile Isaka, Isaka namu batandjile Yakoba, Yakoba batandjile Yuda na bakwabo. 3Yuda namu batandjile Mpelese na Sela a Tamala. Mpelese batandjile Eseloma. Eseloma batandjile Lama, 4Lama namu batandjile Aminadaba. Aminadaba batandjile Nāsona. Nāsona namu batandjile Salamono. 5Salomono batandjile Boasa a Lahaba. Boasa namu batandjile Obedi a Lute. Obedi namu batandjile Yese. 6Yese namu batandjile Dafidi nfumu. Dafidi namu nfumu batandjile Solomone, kwi’wa badi mpiana a Ulaya. 7Solomone batandjile Leoboama. Leoboama batandjile Abiya. Abiya batandjile Asa. 8Asa batandjile Yeosafata. Yeosafata namu batandjile Yolama. Yolama batandjile Usiya. 9Usiya namu batandjile Yotama. Yotama batandjile Akasa. Akasa namu batandjile Esekaya. 10Esekaya batandjile Manase. Manase namu batandjile Amona. Amona batandjile Yosaia. 11Yosaia batandjile Yekoniya na bakwabo, su mpa kia kihindji kiabayile n’abo ku Babelona. 12Ku nyima kwa kuatshibwa ku Babelona, Yekoniya batandjile Salatshiele. Salatshiele batandjile namu Selubabele. 13Selubabele batandjile Abiuda. Abiuda namu batandjile Elakimi. Elakimi batandjile Asola. 14Asola batandjile Sadoka. Sadoka namu batandjile Akima. Akima namu batandjile Eleuda. 15Eleuda batandjile namu Eleasa. Eleasa batandjile Matana. Matana batandjile namu Yakoba. 16Yakoba batandjile Yosefe mulunda a Madiya, kwadi nyi kubatandjilwe Yesu, winyi batemwinwe bu Kidisitu. 17Biabia nyi bungi bwa bifuko bioso kw’Abalahama mpaa na kwi Dafidi, bibadi ekumi na binanka. Na kwi Dafidi mpaa na habayile n’abo ku Babelona bibadi bifuko ekumi na binaka; na ku kihindji hatabayile n’abo ku Babelona, mpaa na kwi Kidisitu, bibadi bifuko ekumi na binanka.
18Kwinyi kutandjibwa kwa Yesu Kidisitu kubadi anka bino. Habadi nyin’e Madiya muladikwe kwi Yosefe, kwibedi tababandjile kufumankana n’e hamune, biabia basanenwe mwimite eimi kwi Kikudi-E-Selelee. 19Henyihaha Yosefe, mulunda e, biabadi mwikale muntu mululame, tabakyebele kumukwatshisha būfu ku mpala kwa bantu, badi afunu ku bukunkula’shi: Nankamuhele ku bufyefye. 20Anka habadi anangushena yaya myanda, talai, mwikeilu a Yehowa bamwekyele kwadi mu kilotwa, bamwambile’shi: A Yosefe mwan’a Dafidi, totshinanga kuata mpian’obe Madiya, mwanda kiadi mwimite mwifu die nkia Kikudi-E-Selelee. 21Akatande mwana mulume, okamūdika bu Yesu, mwanda e akahasha bantu be ku milwisho yabo. 22Yino myanda yoso yibakitshinwe mu kukumbasha eyi dia Yehowa dibatemukile kwi mutemuki’shi: 23Talai, mukashi ki kamame akayimite efu, akatande mwana mulume, abakamūdike eshina dia bu Emanyuele, nyi nkuhatula’shi: Efile Mukulu E n’etu. 24Biabia Yosefe hababukile mu tulo, ībakitshine bibamulungwile mwikeilu a Yehowa, bātshile mpian’e. 25E tafikile hehi kwiukene, bu mukashi na bu mulume, mpaa na habatandjile mwana mulume. Bamūdikile n’eshina die bu Yesu.

© 1952 Alliance Biblique de la République Démocratique du Congo

Learn More About KILOMBENO KIHYA KIA NFUMWETU YESU KIDISITU