Parallel
7
1 # Йоан 5:16,18 След това Исус ходеше из Галилея; Той не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.
2 # Лев. 23:34 А наближаваше юдейският празник ѐатроразпъване.
3 # Мат. 12:46; Марк 3:31; Д.А. 1:14 Затова Неговите братя Му казаха: Замини оттук и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш;
4защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви Себе Си на света.
5 # Марк 3:21 Защото дори и братята Му не вярваха в Него.
6 # Йоан 2:4, 8:20 А Исус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.
Исус Христос и Неговите братя
7 # Йоан 3:19, 15:19 Вас светът не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са нечестиви.
8 # Йоан 7:6, 8:20 Идете вие на празника; Аз все още няма да отида на този празник, защото времето Ми още не се е изпълнило.
9И като им каза това, остана в Галилея.
Исус Христос на празника ѐатроразпъване в Йерусалим
10А когато братята Му бяха отишли на празника, тогава и Той отиде, не явно, а някак си тайно.
11 # Йоан 11:56 А юдеите Го търсиха на празника и разпитваха: Къде е Онзи?
12 # Мат. 21:46; Лука 7:16; Йоан 6:14, 7:40, 9:16, 10:19 И за Него имаше голямо брожение сред народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава хората.
13 # Йоан 9:22, 12:42, 19:38 Обаче никой не говореше открито за Него поради страха от юдеите.
14Но когато празникът вече се преполовяваше, Исус се изкачи в храма и започна да поучава.
15 # Мат. 13:54; Марк 6:2; Лука 4:22; Д.А. 2:7 Затова юдеите се чудеха и казваха: Как Този знае книга, като не се е учил?
16 # Йоан 3:11, 8:28, 12:49, 14:10,24 Тогава Исус им отговори: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.
17 # Йоан 8:47 Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.
18 # Йоан 5:41, 8:50 Който говори от себе си, търси своята собствена прослава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда.
19 # Изх. 20:1, 24:3; Вт. 33:4; Мат. 12:14; Марк 3:6; Йоан 1:17, 5:16,18, 10:31,39, 11:53; Д.А. 7:38 Не ви ли даде Моисей закона? Но все пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?
20 # Йоан 8:48,52, 10:20 Тълпата отвърна: Бяс имаш. Кой иска да Те убие?
21Исус им отговори: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него.
22 # Бит. 17:10; Лев. 12:3 Моисей ви даде обрязването (не че е от Моисей, а от бащите); и в събота обрязвате човека.
23 # Йоан 5:8,9,16 Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Моисеевият закон, на Мене ли се гневите за това, че цял човек направих здрав в събота?
24 # Вт. 1:16,17, 16:19; Пр. 24:23; Йоан 8:15; Як. 2:1 Не съдете по външността, но съдете справедливо.
25Тогава някои от йерусалимците казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият?
26 # Йоан 7:48 Ето, Той явно говори и нищо не Му казват. Да не би първенците всъщност да знаят, че Този е Христос?
27 # Мат. 13:55; Марк 6:3; Лука 4:22 Обаче Този знаем откъде е; а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.
28 # Йоан 1:18, 5:32,43, 8:14,26,42,55; Рим. 3:4 Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате.
29 # Мат. 11:27; Йоан 10:15 Аз Го познавам, защото съм от Него и Той Ме е пратил.
30 # Марк 11:18; Лука 19:47, 20:19; Йоан 7:19,44, 8:20 И така, искаха да Го хванат; но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.
31 # Мат. 12:23; Йоан 3:2, 8:30 Обаче мнозина от народа повярваха в Него и казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?
32Фарисеите чуха, че така мълвял народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.
33 # Йоан 13:3, 16:16 А Исус им каза Още малко време съм с вас и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил.
34 # Ос. 5:6; Йоан 8:21, 13:33 Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете.
35 # Ис. 11:12; Як. 1:1; 1 Пет. 1:1 На това юдеите казаха помежду си: Къде ще отиде Този, че няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците?
36Какво значат тези думи, които каза: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете?
Исус Христос – Извор на живата вода
37 # Лев. 23:36; Ис. 55:1; Йоан 6:35, 14:14; Откр. 22:17 А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.
38 # Пр. 18:4; Ис. 12:3, 44:3; Йоан 4:14 Ако някой вярва в Мене, реки от жива # 7:38 Течаща. вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.
39 # Ис. 44:3; Йоил 2:28; Зах. 12:10; Йоан 12:16, 16:7; Д.А. 2:17,33,38 А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.
Разделението сред народа относно Исус Христос
40 # Вт. 18:15,18; Мат. 26:5 Затова някои от множеството, които чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът.
41 # Йоан 1:46, 4:42, 6:69, 7:52 Други казваха: Този е Христос. Някои пък се чудеха: Нима от Галилея ще дойде Христос?
42 # 1 Ц. 16:1,4; Пс. 132:11; Йер. 23:5; Мих. 5:2; Мат. 2:6; Лука 2:4 Не казва ли Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, където беше Давид?
43 # Йоан 7:12, 9:16, 10:19 И така възникна раздор между народа за Него.
44 # Йоан 7:30 И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не сложи ръце на Него.
45Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им казаха: Защо не Го доведохте?
46 # Мат. 7:29 Служителите отговориха: Никой не е говорил така, както Този Човек.
47 # Йоан 12:42; Д.А. 6:7; 1 Кор. 1:20,26, 2:8 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?
48Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?
49Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето.
50 # Йоан 3:1,2 Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исус през нощта, им каза:
51 # Вт. 1:17, 17:8, 19:15 Нашият закон осъжда ли човек, преди да го изслуша и да разбере какво върши?
52 # Ис. 9:1,2; Мат. 4:15; Йоан 1:46, 7:41 Те му отговориха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай писаното и виж, че от Галилея пророк не се издига.
53И всеки отиде у дома си.