Parallel
21
Явяване на възкръсналия Исус Христос при Тивериадското езеро
1 # Мат. 28:7 След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:
2 # Мат. 4:21; Йоан 1:45 там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците Му.
3Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на лодката; и през онази нощ не уловиха нищо.
4 # Лука 24:16; Йоан 20:14 А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Той.
5 # Лука 24:41 Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.
6 # Лука 5:4,6,7 А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И така, те хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба.
7 # Йоан 13:23, 20:2 Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше свалил) и се хвърли в езерото.
8А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти#21:8Лакът – мярка за дължина, ок. 46 см., и влачеха мрежата с рибата.
9И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена риба и хляб.
10Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте.
11Затова Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби – сто петдесет и три на брой; и макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса.
12 # Д.А. 10:41 Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си?, понеже знаеха, че е Господ.
13 # Д.А. 10:41 Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата.
14 # Йоан 20:19,26 Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите.
Исус Христос и Петър
15А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми.
16 # Д.А. 20:28; 1 Пет. 2:25, 5:2,4; Евр. 13:10 Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Отвърна Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му каза: Паси овцете Ми.
17 # Йоан 13:36; Д.А. 12:3,4 Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?, и Му отговори: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му каза: Паси овцете Ми.
18 # 2 Пет. 1:14 Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже # 21:18 От гр. опаше. и ще те води, където не искаш.
19А като каза това, Той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза: Върви след Мен.
20 # Йоан 13:23,25, 20:2 А Петър, като се обърна, видя, че след него идва ученикът, когото Исус обичаше, този, който на вечерята се беше облегнал на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде?
21Като го видя, Петър каза на Исус: Господи, а с този какво ще стане?
22 # Мат. 16:27,28, 25:31; 1 Кор. 4:5, 11:26; Откр. 2:25, 3:11, 22:7,20 Исус му каза: Ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво те засяга? Ти върви след Мен.
23И така, разнесе се слух между братята, че този ученик няма да умре. Исус, обаче, не му каза, че няма да умре, но: Ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво те засяга?
24 # Йоан 19:35; 3 Йоан 12 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно.
25 # Йоан 20:30 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да побере написаните книги.