Parallel
19
Разпъване, смърт и погребение на Исус Христос
(Мат. 27:32-61; Марк 15:21-47; Лука 23:32-56)
1 # Мат. 20:19, 27:26; Марк 15:15; Лука 18:33 Тогава Пилат отведе Исус и Го бичува.
2И войниците сплетоха венец от тръни, поставиха го на главата Му и като Му облякоха пурпурна дреха,
3приближиха се до Него и казваха: Здравей, Царю Юдейски! И Му удряха плесници.
4 # Йоан 18:38, 19:6; Д.А. 3:13 Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: Ето, извеждам ви Го навън, за да знаете, че не намирам никаква вина в Него.
5Тогава Исус излезе навън, като носеше трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: Ето Човека!
6 # Мат. 27:23; Марк 15:15; Лука 23:4; Д.А. 3:13, 13:28 А като Го видяха, главните свещеници и служителите извикаха: Разпъни Го! Разпъни Го! Пилат им каза: Вземете Го и вие Го разпънете; защото аз не намирам вина у Него.
7 # Лев. 24:16; Вт. 18:20; Ис. 53:7; Мат. 26:65; Йоан 5:18, 10:33, 18:33 Юдеите му отговориха: Ние си имаме закон и по този закон Той трябва да умре, защото направи Себе Си Божий Син.
8А Пилат, като чу тези думи, още повече се уплаши.
9 # Ис. 53:7; Мат. 27:12,14 И пак влезе в преторията и попита Исус: Ти откъде си? А Исус не му даде отговор.
10Затова Пилат Му каза: На мене ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да Те пусна и имам власт да Те разпъна?
11 # Лука 22:53; Йоан 7:30 Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мен, ако не ти бе дадено отгоре; затова по-голям грях има онзи, който Ме предаде на тебе.
12 # Лука 23:2; Д.А. 17:7 Поради това Пилат търсеше начин да Го пусне; юдеите обаче викаха: Ако пуснеш Този, не си приятел на Цезаря; всеки, който прави себе си цар, е противник на Цезаря.
13А Пилат, като чу тези думи, изведе Исус навън и седна на съдийския стол, на мястото, наречено Каменната настилка, а по еврейски – Гавата.
14 # Мат. 27:62 Беше денят на Приготовление за Пасхата, около шестия час; и той каза на юдеите: Ето вашия Цар!
15 # Бит. 49:10 А те извикаха: Премахни Го! Премахни Го! Разпъни Го! Пилат ги попита: Вашия Цар ли да разпъна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар освен Цезаря.
16 # Мат. 27:26,31; Марк 15:15; Лука 23:24 Затова той им Го предаде да бъде разпънат.
17 # Чис. 15:36; Мат. 27:31,33; Марк 15:21,22; Лука 23:26,33; Евр. 13:12 И така, взеха Исус; и Той, като носеше сам кръста Си, излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,
18 # Лука 23:40 където Го разпънаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата.
19 # Мат. 27:37; Марк 15:26; Лука 23:38 А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А написаното беше: Исус Назарянинът, Юдейският Цар.
20Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпънаха Исус, беше близо до града; а написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.
21А юдейските главни свещеници казаха на Пилат: Недей писа: Юдейският Цар, а Самозваният Юдейски Цар.
22Пилат отговори: Каквото писах, писах.
23 # Мат. 27:35; Марк 15:24; Лука 23:34 А войниците, като разпънаха Исус, взеха горните Му дрехи и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и долната дреха. А долната дреха не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу;
24 # Пс. 22:18,19 затова те казаха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея – чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва:
„Разделиха си дрехите Ми
и за облеклото Ми хвърлиха жребий.“
И така, войниците направиха това.
25 # Мат. 27:55; Марк 15:40; Лука 2:35, 24:18 А при кръста на Исус стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария, жената на Клеопа и Мария Магдалена.
26 # Йоан 2:4, 13:23, 20:2, 21:7,20,24 А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка Си: Жено, ето твоя син!
27 # Йоан 16:32 После каза на ученика: Ето твоята майка! И от този час ученикът я прибра в своя дом.
28 # Пс. 69:21,22; Мат. 27:48 След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, каза: Жаден съм.
29 # Мат. 27:48 А там беше сложен съд, пълен с оцет; натъкнаха на исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата Му.
30 # Йоан 17:4 А Исус, като прие оцета, каза: Извърши се, и наведе глава, и предаде дух.
31 # Вт. 21:23; Марк 15:42; Йоан 19:42 И понеже беше денят на Приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам.
32Затова войниците дойдоха и пречупиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпънати с Исус.
33Но когато дойдоха при Исус и Го видяха вече умрял, не Му пречупиха пищялите.
34 # 1 Йоан 5:6,8 Обаче един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.
35И този, който видя, свидетелства за това; и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.
36 # Изх. 12:46; Чис. 9:12; Пс. 34:20 Защото това стана, за да се изпълни написаното: „Негова кост няма да се строши“;
37 # Пс. 22:16,17; Зах. 12:10; Откр. 1:7 и пак на друго място Писанието казва: „Ще погледнат на Него, Когото прободоха.“
38 # Мат. 27:57; Марк 15:43; Лука 23:50; Йоан 9:22, 12:42 След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен поради страх от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус; и Пилат позволи. И така, той дойде и вдигна тялото Му.
39 # Йоан 3:1,2, 7:50 Дойде и Никодим, който беше ходил преди при Него през нощта, и донесе около сто литра смес от смирна и алое.
40 # Д.А. 5:6 И така, взеха тялото на Исус и Го обвиха в плащеници с ароматите според юдейския обичай на погребване.
41А на мястото, където бе разпънат, имаше градина; и в градината – нов гроб, в който още никой не бе полаган.
42 # Ис. 53:9; Йоан 19:31 И там положиха Исус заради юдейския ден на Приготовлението; защото гробът беше наблизо.