Parallel
17
Първосвещеническата молитва на Исус Христос
1 # Йоан 12:23, 13:32 Като изрече това, Исус вдигна очите Си към небето и каза: Отче, настана часът; прославѝ Сина Си, за да Те прослави и Синът Ти,
2 # Дан. 7:14; Мат. 11:27, 28:18; Йоан 3:35, 5:27, 6:37, 17:6,9,24; 1 Кор. 15:25,27; Фил. 2:10; Евр. 2:5,8 както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
3 # Ис. 53:11; Йер. 9:24; Йоан 3:34, 5:26,37, 6:29,57, 7:29, 10:36, 11:42; 1 Йоан 3:23; 1 Сол. 1:9 А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил.
4 # Йоан 4:34, 5:36, 9:3, 13:31, 14:13,31, 15:10, 19:30 Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша.
5 # Йоан 1:1,2, 10:30, 14:9; Фил. 2:6; Кол. 1:15,17; Евр. 1:3,10; Откр. 5:12 И сега, прославѝ Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
6 # Пс. 22:22; Йоан 6:37,39, 10:29, 15:19, 17:2,9,11,26, 18:9 Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово.
7 Сега знаят, че всичко, което си Ми дал, е от Тебе;
8 # Йоан 8:28, 12:49, 14:10, 16:27,30, 17:25 защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях и те ги приеха; и наистина знаят, че излязох от Теб, и вярват, че Ти си Ме пратил.
9 # 1 Йоан 5:19 Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тези, които си Ми дал, защото са Твои.
10 # Йоан 16:15 И всичко Мое е Твое, и Твоето – Мое, и Аз се прославям в тях.
11 # Йоан 10:30, 13:1, 16:28, 17:21; 1 Пет. 1:5; Юда 1 Не съм вече на света, а тези са на света; и Аз идвам при Теб, Отче святи; опази в името Си тези, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние едно.
12 # Пс. 109:8,17; Йоан 6:39,70, 10:28, 13:18, 18:9; Д.А. 1:20; 1 Йоан 2:19; Евр. 2:13 Докато бях с тях, Аз пазех в Твоето име тези, които Ми даде, опазих ги и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни Писанието.
13 А сега идвам при Тебе; но докато съм още на света, казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
14 # Йоан 8:23, 15:18,19, 17:8,16; 1 Йоан 3:13 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
15 # Мат. 6:13; 1 Йоан 5:18; Гал. 1:4; 2 Сол. 3:3 Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
16 # Йоан 17:14 Те не са от света, както и Аз не съм от света.
17 # 2 Ц. 7:28; Пс. 119:142,151; Йоан 8:40, 14:6, 15:3; Д.А. 15:9; 1 Пет. 1:22; Еф. 5:26 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
18 # Ис. 61:1; Йоан 20:21 Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19 # 1 Кор. 1:2,30; 1 Сол. 4:7; Евр. 9:14, 10:10 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
20 И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
21 # Йоан 10:16,38, 14:11, 17:11,22,23; Рим. 12:5; Гал. 3:28 да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Тебе, така и те да бъдат в Нас едно, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
22 # Йоан 14:20; 1 Йоан 1:3, 3:24 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
23 # Кол. 3:14 Аз в тях и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил Мен.
24 # Йоан 12:26, 14:3, 17:5; 1 Сол. 4:17 Отче, желая където съм Аз, да бъдат с Мен и тези, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
25 # Йоан 7:29, 8:55, 10:15, 15:21, 16:3,27, 17:8 Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тези познаха, че Ти си Ме пратил.
26 # Йоан 15:9,15, 17:6 И им изявих Твоето име и ще им го изявя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях.