Parallel
16
Делото на Святия Дух
1 # Мат. 11:6, 24:10, 26:31 Това ви казах, за да не се съблазните.
2 # Йоан 9:22,34, 12:42; Д.А. 8:1, 9:1, 26:9-11 Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
3 # Йоан 15:21; Рим. 10:2; 1 Кор. 2:8; 1 Тим. 1:13 И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мене.
4 # Мат. 9:15; Йоан 13:19, 14:29 Но Аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;
5 # Йоан 7:33, 13:3, 14:28, 16:10,16 а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
6 # Йоан 14:1, 16:22 Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
7 # Йоан 7:39, 14:16,26, 15:26; Д.А. 2:33; Еф. 4:8 Обаче Аз ви казвам истината – за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.
8 И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;
9 # Д.А. 2:22-37 за грях, защото не вярват в Мене;
10 # Йоан 3:14, 5:32; Д.А. 2:32 за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;
11 # Лука 10:18; Йоан 12:31, 14:30; Д.А. 26:18; Еф. 2:2; Кол. 2:15; Евр. 2:14 а за съд, защото князът на този свят е осъден.
12 # Марк 4:33; 1 Кор. 3:2; Евр. 5:12 Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега.
13 # Мат. 10:19; Йоан 14:17,26, 15:26; 1 Йоан 2:20,27 А когато дойде Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина # 16:13 Или: в пълната истина. ; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща.
14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
15 # Мат. 11:27; Йоан 3:35, 13:3, 17:10 Всичко, което има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.
Скръбта ще се обърне в радост
16 # Йоан 7:33, 13:3,33, 14:19, 16:10,28 Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите.
17Тогава някои от учениците Му си казаха един на друг: Какво е това, което ни казва: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите; и това е, защото отивам при Отца.
18И казаха: Какво е това, което казва: Още малко време? Не знаем какво иска да каже.
19Исус, като разбра, че желаят да Го питат, им каза: Затова ли се питате помежду си, че казах: Още малко време и няма да Ме виждате; и пак малко време – и ще Ме видите?
20 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост.
21 # Ис. 26:17 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът ѝ; а когато роди детето, не помни вече мъките си поради радостта, че се е родил човек на света.
22 # Лука 24:41,52; Йоан 14:1,27, 16:6, 20:20; Д.А. 2:46, 13:52; 1 Пет. 1:8 Така и вие сега имате скръб; но Аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме.
23 # Мат. 7:7; Марк 11:24; Лука 11:9; Йоан 14:13, 15:7,16; Як. 1:6 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам: Ако поискате нещо от Отца в Мое име, Той ще ви го даде.
24 # Йоан 15:11 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
Исус Христос победи света
25 Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
26 # Йоан 16:23; Рим. 8:34 В онзи ден ще попросите в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;
27 # Йоан 3:13, 14:21,23, 16:30, 17:8,25 защото сам Отец ви обича, понеже вие възлюбихте Мен и повярвахте, че Аз излязох от Отца.
28 # Йоан 13:3 Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.
29Учениците Му казаха: Ето, сега говориш ясно и никаква притча не казваш.
30 # Йоан 16:27, 17:8, 21:17 Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
31Исус им отговори: Сега ли вярвате?
32 # Мат. 26:31; Марк 14:27; Йоан 8:29, 14:10,11, 20:10 Ето, настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и да Ме оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.
33 # Ис. 9:6; Йоан 14:1,27, 15:19-21; 1 Йоан 4:4, 5:4; Рим. 5:1, 8:37; 1 Кор. 15:57; Еф. 2:14; Кол. 1:20; 2 Тим. 3:12 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.