Parallel
15
Исус Христос – истинската лоза
1 Аз съм истинската лоза и Моят Отец е земеделецът.
2 # Мат. 15:13; Гал. 5:22 Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва и всяка, която дава плод, подрязва # 15:2 От гр. очиства. я, за да дава повече плод.
3 # Йоан 13:10, 17:17; 1 Пет. 1:22; 1 Йоан 2:7; Еф. 5:26 Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.
4 # 1 Йоан 2:6; Кол. 1:23 Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен.
5 # Ос. 14:8; Д.А. 4:12; Фил. 1:11, 4:13 Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да направите нищо.
6 # Йез. 15:4; Мат. 3:10, 7:19 Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва; и ги събират и ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
7 # Йоан 14:13,14, 15:16, 16:23; 1 Йоан 3:22 Ако пребъдете в Мен и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне.
8 # Мат. 5:16; Йоан 8:31, 13:35; Фил. 1:11 В това се прославя Моят Отец, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.
Съвършената любов
9 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.
10 # Йоан 14:15,21,23 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в Неговата любов.
11 # Йоан 16:24, 17:13; 1 Йоан 1:4 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас и вашата радост да стане пълна.
12 # Йоан 13:34; 1 Пет. 4:8; 1 Йоан 3:11, 4:21; Еф. 5:2; 1 Сол. 4:9 Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих.
13 # Йоан 10:11,15; 1 Йоан 3:16; Рим. 5:7,8; Еф. 5:2 Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота # 15:13 Букв. душата. си за приятелите си.
14 # Мат. 12:50; Йоан 14:15,23 Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.
15 # Бит. 18:17; Йоан 17:26; Д.А. 20:27; Еф. 1:9, 3:5 Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му; а вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от Своя Отец.
16 # Мат. 28:19; Марк 16:15; Йоан 6:70, 13:18, 14:13, 15:7; 1 Йоан 4:10,19; Кол. 1:6 Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен; и каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
17 # Йоан 15:12 Това ви заповядвам, да се обичате един друг.
Омразата на света към Христовите последователи
18 # 1 Йоан 3:1,13 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
19 # Йоан 17:14; 1 Йоан 4:5 Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
20 # Йез. 3:7; Мат. 10:24, 24:9; Марк 13:9; Лука 6:40, 21:12; Йоан 13:16 Помнете думите, които ви казах: Слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.
21 # Мат. 10:22, 24:9; Йоан 16:3 Но всичко това ще ви направят заради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.
22 # Йоан 9:41; Як. 4:17; Рим. 1:20 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.
23 # 1 Йоан 2:23 Който мрази Мене, мрази и Моя Отец.
24 # Йоан 3:2, 7:31, 9:32 Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мен, и Моя Отец.
25 # Пс. 35:19, 69:4,5 Но това стана, за да се изпълни писаното в закона им слово: „Намразиха Ме без причина.“
26 # Лука 24:49; Йоан 14:17,26, 16:7,13; Д.А. 2:33; 1 Йоан 5:6 А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за Мене.
27 # Лука 1:2, 24:48; Д.А. 1:8,21,22, 2:32, 3:15, 4:20,33, 5:32, 10:39, 13:31; 1 Пет. 5:1; 2 Пет. 1:16; 1 Йоан 1:1,2 Но и вие свидетелствате, защото сте били с Мен отначало.