YouVersion Logo
Search Icon

Yahiya 1

1
Lapalin manjari aꞌa
1Gaꞌ pe dunya inin pinapanjari asal andang ne Lapalin. Lapalin magdambuwaꞌ duk Tuhanin duk Lapalin Tuhanin ne. 2Kemuwe awwalley Lapalin duk Tuhanin dambuwaꞌ du. 3Kēmon-kēmonin pinapanjari weꞌ Lapalin amban pangandaꞌakan Tuhanin. Gaꞌ niyaꞌ pinapanjari bisan ine tuꞌu dem alam inin bang dumaꞌin amban Lapalin. 4Lapalin asal poꞌon umulin duk umul inin mangurung dantaꞌ si pikilan manusiyaꞌin. 5Dantaꞌ inin ninag dem kalindeman duk dantaꞌin gaꞌi teꞌed tapalem weꞌ lindemin.
6Manjari, niyaꞌ aꞌa kawakilan weꞌ Tuhanin, ēnnen Yahiya. 7Dinaꞌak iye weꞌ Tuhanin pitu magaka sabab dantaꞌ inin, supaya kēmon aꞌahin makakale inakanen duk kahagad. 8Dumaꞌin Yahiya dantaꞌ inin. Saguwaꞌ akane mapituhin magaka-aka sabab dantaꞌin. 9Dantaꞌ mabennal inin, hātinen Lapalin, tiyaꞌ ne pitu si dunya ngurung dantaꞌ si pikilan manusiyaꞌin kēmon.
10Saguwaꞌ bisan ne Lapalin tuꞌu si dunya duk pinapanjari hep weꞌ ne dunyahin, gaꞌ du Lapalin takilale weꞌ meꞌ aꞌa si dunyahin. 11Pitu iye si lahatne, saguwaꞌ gaꞌ iye tinayimaꞌ weꞌ bangsanen. 12Saguwaꞌ sine-sine nayimaꞌ Lapalin duk makahagad si iyehin, urunganne siye kapatut manjari meꞌ anak Tuhanin. 13Tahinang siye anak Tuhanin dumaꞌin kuweꞌ paganak manusiyaꞌ atawa amban kabayaꞌan manusiyaꞌ atawa amban napsu manusiyaꞌ. Saguwaꞌ tahinang siye anak Tuhanin amban kabayaꞌan Tuhanin.
14Manjari, Lapalin palahil tuꞌu si dunya taga baran manusiyaꞌ duk patennaꞌ diyaleman manusiyaꞌ. Kēmon lasa duk bennal laꞌi si iye. Takite kami balakatnen duk sahayanen, duk balakatne duk sahayane inin talep si iye peggeꞌ iye Anak Tuhan dambuwaꞌ-buwaꞌin.
15Si Yahiya magaka-aka sabab Lapalin. Missā iye papales, paꞌinne, “Iye ne hep inin bakas inakaku si kaꞌamin, paꞌinku, ‘Niyaꞌ pitu dambuli amban aku. Pasōng iye langkew amban aku peggeꞌ gaꞌ pe ku inanakan, asal andang ne iye.’ ” Iye inin inaka Yahiyahin.
16Peggeꞌ laꞌi si Lapalin kēmon lasahin, kite bi kēmon makahampit isab lasanen duk tabangnen. Lasanen duk tabangnen pinagtamba-tamba si kite bi. 17Saraꞌ Tuhanin pinasampay si manusiyaꞌ weꞌ si Musa, saguwaꞌ lasa Tuhanin duk bennalin pinangurung si manusiyaꞌ weꞌ Isa Almasi, iye inēnan Lapal Tuhanin. 18Gaꞌ niyaꞌ bakas ngite Tuhanin. Saguwaꞌ pinakataꞌu Tuhanin si manusiyaꞌ weꞌ Anakne dambuwaꞌ-buwaꞌin, peggeꞌ asal Tuhan du iye duk magdambuwaꞌ iye duk Samanen.
Inaka si Yahiya magpandi-pandi meꞌ aꞌahin
Manjari niyaꞌ meꞌ aꞌa pī pu si Yahiya sābune magpandi meꞌ aꞌa si lipag boheꞌ Jordan, si kalumaꞌan Betani. 19Dambuwaꞌ ellew niyaꞌ meꞌ imam duk meꞌ tabang meꞌ imamin dinaꞌak weꞌ meꞌ nakuraꞌ meꞌ Yahudi si puweblo Awrusalamin hap pī pu Yahiya nilew iye bang sine iye. 20Gaꞌ magellig-ellig Yahiya saguwaꞌ magbennal teꞌed iye, paꞌinne, “Dumaꞌin ku Almasihin.” 21“Na, sine kew?” paꞌinde. “Si Eliyas ke kew?” Paꞌin Yahiya, “Dumaꞌin.” Paꞌin meꞌ imamin, “Kaꞌu ke nabi inagad-agad bangsate bi Israꞌilin?” Nambung Yahiya, “Dumaꞌin.” 22Manjari paꞌinde si iye, “Akahanun kami bang sine kew teꞌed. Subey kami akahannu supaya niyaꞌ pangaka kami si meꞌ mangandaꞌak kami mapituhin. Ine paꞌinnu sabab dinun?” 23Sambung Yahiyahin saliꞌ du teꞌed kuweꞌ bakas tasulat Nabi Isaya dem kitabin. Paꞌin Yahiya, “Aku aꞌa maglingan papales dem lahat makagindew-gindewin. Paꞌinku: Pabentelun bi lān sōng palabeyan Tuhanin.”
24Meꞌ imam inin bakas dinaꞌak pī weꞌ meꞌ Yahudi be-āgama teꞌed inēnan meꞌ Pariseo. 25Manjari tinilew weꞌ de Yahiya balik, paꞌinde, “Na, weꞌey kew magpandi meꞌ aꞌa bang dumaꞌin kew Almasihin atawa si Nabi Eliyas atawa nabi inagad-agad bangsate bi Israꞌilin?” 26Sambungan Yahiya siye, paꞌinne, “Aku inin, magpandi ku meꞌ aꞌa duk boheꞌ. Saguwaꞌ niyaꞌ dambuwaꞌ nengge luꞌu si tengngaꞌbi saguwaꞌ gaꞌi kataꞌuhanbi bang sine. 27Dambuli iye amban aku pitu, saguwaꞌ gaꞌi ku pataꞌ bisan ngalekkahan ingket tehompaꞌnen peggeꞌ langkew teꞌed iye amban aku.”
Bili-bili Tuhanin
29Pagsasumuhin, kite Yahiya si Isa pī patudju si iye. Pagkitene si Isa, paꞌin Yahiya si meꞌ aꞌa malaꞌihin, “Iye ne hep inin dalil gantiꞌ bili-bili pangurung Tuhanin pagkuluban para si manusiyaꞌ. Iye inin mamuwasan duse manusiyaꞌin kēmon. 30Iye ne hep inin bakas inakaku si kaꞌamin, paꞌinku, ‘Niyaꞌ pitu dambuli amban aku. Langkew iye amban aku, peggeꞌ gaꞌ pe ku inanakan asal andang ne iye.’ 31Tagnaꞌ gaꞌ kataꞌuhanku bang sine aꞌa mapitu dambuli amban akuhin,” paꞌin Yahiya. “Saguwaꞌ pitu ku magpandi meꞌ aꞌa duk boheꞌ supaya iye tapakilale si bangsa Israꞌilin. 32-33Gaꞌ pe iye kataꞌuhanku, saguwaꞌ paꞌin Tuhan mangandaꞌak aku magpandi meꞌ aꞌa duk boheꞌin, ‘Bang takitenu Niyawa Sutsihin paduwaꞌi pī si dambuwaꞌ aꞌa duk pateteg laꞌi si iye, iye iyan seddili pamandine manusiyaꞌin; papīne si siye Niyawa Sutsihin.’ ” Manjari naksiꞌ Yahiya sabab si Isa, paꞌinne, “Bakas takiteku teꞌed Niyawa Sutsihin duwaꞌi amban diyataꞌ langit kuweꞌ bantuk assang padapuꞌ duk pateteg pu si Isa. 34Asal takiteku teꞌed,” paꞌin Yahiya, “hangkan kasaksiꞌanku weꞌ bennal-bennal teꞌed si Isa inin Anak Tuhanin.”
Tagnaꞌ tindeg si Isahin
35Pagsasumuhin, laꞌi ne isab si Yahiya si lipag boheꞌ Jordan duk duwangan meꞌ tindegnen. 36Takite Yahiya si Isa palabey. Magtawus paꞌinne, “Iye hep miyaꞌan dalil bili-bili Tuhanin.” 37Takale meꞌ tindegne duwanganin pinaꞌin Yahiya miyaꞌan, manjari paturul siye pu si Isa. 38Paghaleng si Isa, takitene duwanganin paturul si iye. Tinilew siye weꞌ ne, paꞌinne, “Ine akabin?” Nambung siye, paꞌinde, “Rabbi, (hātinen Guru) antag patennaꞌannun?” 39Paꞌin si Isa, “Nuhut kaꞌam aku duk takitebi.” Manjari nuhut ne siye si Isa. Hatu ne miyaꞌan meꞌ lisag ampat kohap. Takite weꞌ de patennaꞌan si Isahin duk laꞌi pe siye ngeregseꞌ lindem. 40Dambuwaꞌ mapaturul pu si Isahin, ēnnen si Andariyas. Si Andariyas inin pungtinaꞌi si Simon Petros. 41Manjari magtawus piniha weꞌ Andariyas pungtinaꞌinen. Pagtakasuwaꞌne ne, paꞌinne si iye, “Takasuwaꞌ kami ne Almasihin.” (Almasihin iye tapeneꞌ Tuhan magsultan matuꞌu si dunyahin.) 42Ubus binoꞌo weꞌ ne si Simon pī pu si Isa. Pinayaman si Simon pahantap weꞌ si Isa duk paꞌinne, “Kaꞌu si Simon; ēn samanun Yahiya. Saguwaꞌ ēnante kew si Kepas.” (Ēn Kepas inin saliꞌ du kuweꞌ ēn Petros, hātinen, batu.)
Ilinganan weꞌ si Isa si Pilip duk Natanael
43Pagsasumuhin, tapikil si Isa hap pī si lahat Jalil. Takasuwaꞌne si Pilip duk paꞌinne si iye, “Nuhut kew aku.” 44Si Pilip inin amban Betsaida, lahat si Andariyas duk si Petrosin. 45Piniha weꞌ si Pilip si Natanael. Pagtakasuwaꞌne, inakahan weꞌ ne, paꞌinne, “Takasuwaꞌ kami ne aꞌa bakas inaka si Musa dem kitab Tawratin duk inaka isab weꞌ meꞌ kanabi-nabihanin dem sulatden. Iye si Isa anak si Yusupin amban kalumaꞌan Nasaret.” 46Paꞌin Natanael, “Oy, gaꞌ niyaꞌ aꞌa hāp paguwaꞌ amban Nasaret.” Paꞌin si Pilip, “Nuhut be kew aku duk kitenu.” 47Pagkite si Isa si Natanael tudju pī si iye, paꞌin si Isa, “Tiyaꞌ niyaꞌ dambuwaꞌ aꞌa Israꞌil teꞌed. Gaꞌi iye ngakkal.” 48Paꞌin Natanael pu si Isa, “Saꞌingge pangataꞌunu akuhin?” Sambungan si Isa iye, paꞌinne, “Gaꞌ pe kew linganan si Pilip, takitete ne kew diyawaꞌ poꞌon kayu igirahin.” 49Paꞌin Natanael si iye, “Tuwan, kaꞌu Anak Tuhanin. Kaꞌu sultan bangsa Israꞌilin.” 50Paꞌin si Isa si iye, “Kahagad ke kew si aku peggeꞌ paꞌinku weꞌ takitete kew diyawaꞌ poꞌon igirahin? Si pasōngan makakite du kew iyan meꞌ hinanganku labi pe makaꞌulaliꞌ amban inin.” 51Duk paꞌin si Isa si siye, “Sabennal akahante kaꞌam, si pasōngan takitebi du iyan surgaꞌin luka duk takitebi isab meꞌ malaꞌikat Tuhanin magduwaꞌi-manaꞌik amban aku, Anak Manusiyaꞌin.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy