1 Koryntian 11:28

PSZ
Słowo Życia

28Dlatego każdy, kto sięga po ten chleb i kielich, niech osądzi swoje serce.