PSALMEN 88
BB

PSALMEN 88

88
Psalm 88
1Een lied voor de Korachieten #De familie van Korach was één van de families uit de stam van Levi die dienst deden bij het heiligdom van de Heer. De Korachieten werkten daar als poortwachters en zangers., op de wijs van: 'Mahalat leannot.' Voor de leider van het koor. Een gedicht van de Ezrahiet Heman, om iets van te leren.
2Heer God, U bent mijn Redder.
Dag en nacht roep ik tot U.
3Luister alstublieft naar mijn gebed.
Doe niet alsof U mij niet hoort.
4Want mij overkomt ramp op ramp.
Ik sta op de rand van de dood.
5De mensen verwachten dat ik zal sterven.
Ik heb helemaal geen kracht meer.
6Ik ben al zo goed als dood.
Binnenkort kunnen ze me begraven.
Dan zal ik bij de doden zijn,
aan wie U niet meer denkt
en voor wie U niets meer hoeft te doen.
7U heeft me diep in het dodenrijk gelegd,
op de diepste, donkerste plaats.
8Uw boosheid ligt als een zware last op mij.
Uw woede beukt als woeste golven op mij in.
9Mijn vrienden kennen me niet meer.
Ze durven niet meer naar me te kijken.
Ik zit gevangen in ellende en kan niet ontsnappen.
10Mijn ogen staan dof van ellende.
Elke dag roep ik tot U, Heer.
Ik strek mijn handen naar U uit.
11Doet U wonderen voor de doden?
Zullen de doden opstaan en U prijzen?
12Wordt er in het dodenrijk gesproken
over uw liefde en uw trouw?
13Vertellen ze daar in het donker [ van de dood ]
over de wonderen die U heeft gedaan?
Is uw rechtvaardigheid bekend
in het land waar iedereen vergeten wordt?
14Maar ik roep tot U, Heer.
Elke morgen bid ik tot U.
15Waarom, Heer, heeft U me in de steek gelaten?
Waarom kijkt U me niet meer aan?
16Mijn hele leven lang zit ik in grote moeilijkheden.
Ik sta op de rand van de dood.
U heeft me met allerlei rampen getroffen.
Ik weet me helemaal geen raad meer.
17Uw woede slaat als golven over mij heen.
Uw rampen vernietigen mij.
18Ik word er bijna door weggespoeld.
Ik ben ingesloten en zie geen uitweg meer.
19U heeft me al mijn vrienden afgenomen.
Mijn kennissen laten niets meer van zich horen.

BasisBijbel
Copyright © 2013 Stichting BasisBijbel
Gecorrigeerde tekst © 2015
Alle rechten voorbehouden
Uitgegeven bij de ZakBijbelBond: 2016


Learn More About BasisBijbel

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.