Khiav Dim 40:37

Khiav Dim 40:37 HMOWSV

Yog tus ncej huab tsis txav mus mas lawv kuj tsis tawm mus li, lawv tos mus txog hnub uas tus ncej huab txav mus tso.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share