Khiav Dim 40:17

Khiav Dim 40:17 HMOWSV

Xyoo ob lub ib hlis ntuj hnub xiab ib Mauxe txawm tsa Yawmsaub lub tsev ntaub.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share