Khiav Dim 30:12

Khiav Dim 30:12 HMOWSV

“Thaum koj txheeb npe thiab suav cov Yixayee mas lawv sawvdaws nyias taus nyias nqa nyiaj tuaj pub rau Yawmsaub ua nqe txhiv txojsia, lawv thiaj tsis raug xwm txheej phem rau thaum koj mus suav lawv.
HMOWSV: Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Khiav Dim 30:12