Kawikaan 7
ASND

Kawikaan 7

7
1Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Itanim mo ito sa iyong isipan at 2sundin ang mga iniuutos ko, upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. 3Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. 4Ituring mo na parang kapatid na babae ang karunungan at ang pang-unawa na parang isang malapit na kaibigan. 5Sapagkat ilalayo ka nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita.
Ang Masamang Babae
6Minsan dumungaw ako sa bintana ng aming bahay. 7Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na wala pang muwang sa buhay. Isa sa kanila ay talagang mangmang. 8Lumalakad siya patungo sa kanto kung saan naroroon ang bahay ng isang masamang babae. 9Takip-silim na noon at malapit nang dumilim. 10Sinalubong siya ng isang babae na ang suot ay katulad ng suot ng isang babaeng bayaran. Nakapagplano na siya ng gagawin sa lalaking iyon. 11Maingay siya at hindi mahiyain. Hindi siya nananatili sa bahay. 12Madalas siyang makita sa mga lansangan, mga kanto at mga plasa. 13Paglapit ng lalaki ay agad niya itong hinalikan at hindi nahiyang sinabi, 14“Tinupad ko na ang pangako kong maghandog, at may mga sobrang karne doon sa bahay na mula sa aking inihandog. 15Kaya hinanap kita at mabuti naman nakita kita. 16Sinapinan ko na ang aking higaan ng makulay na telang galing pa sa Egipto. 17Nilagyan ko iyon ng pabangong mira, aloe, at sinamon. 18Kaya halika na, doon tayo magpakaligaya hanggang umaga, 19dahil wala rito ang asawa ko. Naglakbay siya sa malayo. 20Marami siyang dalang pera at dalawang linggo pa bago siya bumalik.”
21Kaya naakit niya ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang matatamis at nakakaakit na pananalita. 22Sumunod agad ang lalaki na parang bakang hinihila papunta sa katayan, o tulad ng isang usa#7:22 usa: Ito ang nasa tekstong Syriac. Sa Hebreo, mangmang. na patungo sa bitag, 23at dooʼy papanain siya na tatagos sa kanyang puso. Para din siyang isang ibon na nagmamadali papunta sa bitag ng kamatayan, ngunit hindi niya ito nalalaman.
24Kaya mga anak, pakinggan ninyong mabuti ang aking mga sinasabi. 25Huwag kayong paaakit sa ganyang uri ng babae at huwag ninyong hayaan na kayoʼy kanyang iligaw. 26Marami na ang mga lalaking napahamak dahil sa kanya. 27Kapag pumunta kayo sa bahay niya, para na rin kayong pumunta sa daigdig ng mga patay.

Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible)

Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®

Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Learn More About Ang Salita ng Dios