Josue 19:28

Josue 19:28 ASND

Ebron, Rehob, Hammon, Kana at hanggang sa Malaking Sidon.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share