2 Pedro 3:7

2 Pedro 3:7 ASND

Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tupukin ng Dios sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa sa Araw ng Paghuhukom at paglipol sa masasama.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share