2 Pedro 3:2

2 Pedro 3:2 ASND

Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng mga propeta ng Dios noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon at Tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share