2 Pedro 3:14

2 Pedro 3:14 ASND

Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan nʼyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay nang mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share