1 Samuel 4:5

1 Samuel 4:5 ASND

Nang madala na ang Kahon ng Kasunduan doon sa kampo, sumigaw nang malakas ang mga Israelita sa kasiyahan at yumanig ang lupa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Samuel 4:5