Markusevangeliet 1
SFB15
1
Johannes Döparens predikan
1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.#1:1KristusGrekiska för "den Smorde" (hebr. Messias), Guds utlovade kung och profet. 2 #Matt 11:10, Luk 7:27. Så står det skrivet hos profeten Jesaja:#1:2fMal 3:1, Jes 40:3.
Se, jag sänder min budbärare
framför dig,
och han ska bereda vägen för dig.
3 #Joh 1:23. En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för honom!
4 #Apg 19:4. Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. 5 Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.
6 Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte#1:6kamelhår … läderbälteSå klädde sig botprofeten Elia (2 Kung 1:8, Sak 13:4, Matt 17:12f). om livet, och han levde av gräshoppor#1:6gräshopporåts som fattigmansmat (jfr 3 Mos 11:22). och vildhonung. 7 Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler#1:7lossa remmen på hans sandalerEn slavs uppgift.. 8 #Apg 1:5, 2:4. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige Ande."
Jesus blir döpt
9 #Matt 3:13f, Luk 3:21f. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. 10 #Joh 1:32. Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."
Jesus frestas
12 #Matt 4:1f, Luk 4:1f. Genast#1:12GenastDetta ord (grek. euthýs) är ett markant stildrag hos Markus. I grundtexten används det hela 42 gånger, oftast för att fästa uppmärksamheten på det som följer. förde Anden honom ut i öknen, 13 och han var i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.
Jesu första lärjungar
14 #Matt 4:12, Luk 4:14f. Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. 15 #Matt 3:2. Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!"#1:15Guds rike är näraMed Jesus har himmelriket kommit in i världen.
16 #Matt 4:18f, Luk 5:1f. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." 18 Genast lämnade de näten och följde honom.
19 När han kom lite längre fram såg han Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. 20 Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Sebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus.
Jesus i Kapernaums synagoga
21 #Matt 4:13, 23, Luk 4:31f. De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. 22 #Matt 7:28f. Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda#1:22med auktoritet och inte som de skriftlärdaDe skriftlärda grundade sin lagtolkning på den rabbinska traditionen i "de äldstes stadgar" (7:3f), medan Jesus talar med gudomlig auktoritet..
23 #Luk 4:33f. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: 24 #Matt 8:29. "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!" 25 Men Jesus talade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" 26 #Mark 9:26. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. 27 Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära, med sådan makt! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom." 28 Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.
Jesus botar Petrus svärmor
29 #Matt 8:14f, Luk 4:38f. Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. 30 Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. 31 Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte, och hon betjänade dem.
32 #Matt 8:16f, Luk 4:40f. På kvällen, när solen hade gått ner, kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. 33 Hela staden var samlad utanför dörren. 34 #Apg 16:17f. Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.
35 #Luk 4:42f. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. 36 Simon och de som var med honom skyndade efter, 37 och när de fann Jesus sade de till honom: "Alla söker efter dig." 38 Han sade: "Vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit." 39 Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna.
Jesus botar en spetälsk
40 #Matt 8:2f, Luk 5:12f. En spetälsk#1:40spetälskBärare av en smittsam, långsamt dödande hudsjukdom. Den drabbade ansågs som "oren" och var därför utestängd från folkgemenskapen (3 Mos 13:45f). kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill, så kan du göra mig ren." 41 Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" 42 Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. 43 #Mark 7:36. Sedan skickade Jesus iväg honom och sade strängt: 44 #3 Mos 14:2f. "Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och visa dig för prästen#1:44visa dig för prästenför att bli friskförklarad och återupptagen i folkets gemenskap (se 3 Mos 14:2f). och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem."
45 Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln 2015