Matteusevangeliet 5:16

SFB15
Svenska Folkbibeln 2015

16 #1 Petr 2:12. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.