Salmene 139
NORSK

Salmene 139

139
1Til sangmesteren; av David; en salme. Herre, du ransaker mig og kjenner mig. 2Enten jeg sitter, eller jeg står op, da vet du det; du forstår min tanke langt fra. 3Min sti og mitt leie gransker du ut, og du kjenner grant alle mine veier. 4For det er ikke et ord på min tunge(-)se, Herre, du vet det alt sammen. 5Bakfra og forfra omgir du mig, og du legger din hånd på mig. 6forstå dette er mig for underlig, det er for høit, jeg makter det ikke.
7Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn?
8Farer jeg op til himmelen så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. 9Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, 10så fører også der din hånd mig, og din høire hånd holder mig fast. 11Og sier jeg: Mørket skjule mig, og lyset omkring mig bli natt(-) 12så gjør heller ikke mørket det for mørkt for dig, og natten lyser som dagen, mørket er som lyset. 13For du har skapt mine nyrer, du virket mig i min mors liv. 14Jeg priser dig fordi jeg er virket på forferdelig underfull vis; underfulle er dine gjerninger, og min sjel kjenner det såre vel. 15Mine ben var ikke skjult for dig da jeg blev virket i lønndom, da jeg blev kunstig virket i jordens dyp. {de. i mors liv} 16Da jeg bare var foster, så dine øine mig, og i din bok blev de alle opskrevet de dager som blev fastsatt da ikke en av dem var kommet.
17Hvor vektige dine tanker er for mig, Gud, hvor store deres summer!
18Vil jeg telle dem, så er de flere enn sand; jeg våkner op, og jeg er ennu hos dig. 19Gud, gid du vilde drepe den ugudelige, og I blodtørstige menn, vik fra mig(-) 20de som nevner ditt navn til å fremme onde råd, som bruker det til løgn, dine fiender! 21Skulde jeg ikke hate dem som hater dig, Herre, og avsky dem som reiser sig imot dig? 22Jeg hater dem med et fullkomment hat; de er mine fiender. 23Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker, 24og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.