Salmane 49:8

Salmane 49:8 N11NN

Ingen kan kjøpa fri ein bror, ingen kan gje Gud løysepengar for han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share