Salmane 49:2

Salmane 49:2 N11NN

Høyr dette, alle folk, lyd etter, alle som bur i verda
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share