Salmane 13
N11NN

Salmane 13

13
1Til korleiaren. Ein salme av David.
2 # 44,25; 69,18; 88,15; 102,3 Kor lenge, Herre?
Vil du gløyma meg for alltid?
Kor lenge vil du gøyma andletet for meg?
3Kor lenge skal eg ha uro i sjela
og sorg i hjartet dagen lang?
Kor lenge skal fienden ha makt over meg?
4 # 19,9 Sjå meg! Svar meg, Herre, min Gud!
Gje auga mine lys
så eg ikkje sovnar inn i døden,
5 # 25,2 så fienden min ikkje seier:
«Eg har vunne over han»,
og mine motstandarar ikkje jublar når eg vaklar.
6 # 35,9; 103,2 Men eg set mi lit til di miskunn,
mitt hjarte skal jubla over di frelse.
Eg vil syngja for Herren,
for han har gjort godt mot meg.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About Bibelen 2011 nynorsk

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.