Salmane 125:2

Salmane 125:2 N11NN

Fjell omgjev Jerusalem, HERREN omgjev sitt folk frå no og til evig tid.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share