Salmane 111:2

Salmane 111:2 N11NN

HERRENS gjerningar er store, Dalet ד alle som elskar dei, grundar på dei. He ה
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share