Johannes 1:14

N11NN
Bibelen 2011 nynorsk

14 # 2 Mos 33,18ff; 34,6; Jes 40,5; 60,1; Luk 9,32 # 1,14 tok bustad kan òg omsetjast «slo opp teltet sitt». Og Ordet vart menneske
og tok bustad mellom oss.
Og vi såg hans herlegdom,
ein herlegdom som den einborne Sonen
har frå Far sin,
full av nåde og sanning.