Dommarane 9:39

Dommarane 9:39 N11NN

Då drog Gaal ut i spissen for mennene i Sikem og kjempa mot Abimelek.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dommarane 9:39