Esra 4:4

Esra 4:4 N11NN

Folket i landet tok då motet frå folket i Juda og skremde dei frå å byggja.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share