Esra 4:3

Esra 4:3 N11NN

Men Serubabel, Josva og resten av leiarane for familiane i Israel svara: «Nei, vi kan ikkje byggja eit hus for vår Gud saman med dykk. Åleine vil vi byggja det for HERREN, Israels Gud, slik som persarkongen Kyros har gjeve oss påbod om.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share