Esra 4:22

Esra 4:22 N11NN

Ver ikkje ettergjevande i denne saka, elles kan det bli til endå større skade og tap for kongane.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share