Esra 4:19

Esra 4:19 N11NN

Eg gav ordre om ei gransking, og ein fann at denne byen frå tidlege tider har sett seg opp mot kongane. Det har vore opprør og uro der.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share