Forkynnaren 12:7

Forkynnaren 12:7 N11NN

når støvet vender attende til jorda som det støvet det var, og ånda går til Gud, som gav henne.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share