PSALMS 74
NLV
74
Hoe lank sal die vyand
spot?
1’n Gedig van Asaf.
Waarom, o God,
verstoot U ons so lank?
Waarom is U so kwaad
vir hulle wat aan U behoort?
2Dink tog aan u gemeente
wat U lank gelede gekies het,
die volk gekoop as u eie erfenis,
Sionsberg,
waar U gewoon het.
3Kom loop tog gou tussen die puin
van lank gelede,
die puin van u heiligdom
wat die vyand verwoes het.
4Daar het die oorwinningskrete
van u vyand weerklink,
hulle vyand het gevegsbaniere
opgerig.
5Dit was asof mense,
met byle omhoog,
bome afkap in ’n digte bos.
6Al die houtsneewerk het hulle
nou met byle en koevoete
verpletter.
7Hulle het u heiligdom verbrand,
die woonplek van u Naam
tot op die grond ontheilig.
8Hulle sê vir mekaar:
“Laat ons alles vernietig!”
Toe verbrand hulle
elke plek in die land
waar God vereer is.
9Ons sien nie wondertekens nie;
daar is geen profeet meer nie;
en niemand by ons weet
vir hoe lank nie.
10Hoe lank, o God,
sal ons vyande U bespot?
Hoe lank sal hulle u Naam
vir altyd beledig?
11Hoekom hou U
u regterhand terug?
Steek uit u hand
en vernietig hulle!
12U, o God, is van lankal af
my koning,
U bring redding op die aarde.
13Deur u krag
het U die see verdeel,
die koppe van seemonsters
in die water vermorsel.
14Die koppe van die Leviatan
het U verpletter.
U het hom as kos
vir die woestyndiere gegee.
15U laat fonteine en strome vloei,
en standhoudende riviere
opdroog.
16Selfs dag en nag
behoort aan U;
U het die son en maan gemaak.
17U het die grense van die aarde
bepaal,
somer en winter het U gemaak.
18Dink tog, o Here,
hoe die vyand U bespot,
hoe ’n dwase volk
u Naam belaster.
19Moenie die lewe van u duiwe
aan wilde diere gee nie.
Moenie u verdrukte volk
vir altyd vergeet nie.
20Kyk tog na u verbond,
want tot in die donkerste hoekies
is die aarde vol geweld!
21Moenie dat die verdrukte
in skande omdraai nie.
Laat die behoeftiges en armes
u Naam liewer prys.
22Staan op, o God,
en verdedig u saak.
Onthou hoe dwase mense
U die hele dag beskuldig.
23Vergeet nie die geraas
van u vyande,
die lawaai van u teenstanders
wat voortdurend opgaan nie.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Learn More About Nuwe Lewende Vertaling